جادوی فکر بزرگ

نام کتاب: جادوی فکر بزرگ

نویسنده: دیوید جی. شوارتز

مترجم: ژنا بخت آور

ناشر: فیروزه

تعداد صفحه: 308

قیمت: 28000 ریال (چاپ شانزدهم 1383)

 

 

درباره کتاب: روش هایی که در این کتاب عرضه شده است به منظور عمل کردن است نه مطالعه صِرف.

دکتر شوارتز در این کتاب مراحلی را که باید برای نیل به قابلیت های فکر بزرگ پیموده شود، ترسیم کرده است، او در این کتاب می آموزد که چگونه با تمرکز بر روی مسائل عمده، از قید نکات جزیی و دست و پاگیر رهایی یابید. او ثابت می کند که نوع خاصی از تفکر، در حکم برگ بَرَنده ای است که در اختیار شما قرار می دهد.

او با عرضه یک برنامه پیشرفت سی روزه شما را هدایت می کند که بتوانید پیشرفت خود را به سوی اهداف مورد نظرتان ارزیابی کنید و به شما می آموزد که چگونه با یک برنامه سرمایه گذاری دراز مدت روی خودتان وضع مادی خود را برای آینده، مستحکم و مطمئن سازید. (از پشت جلد کتاب)

/ 0 نظر / 42 بازدید